Prince Edward Island CANADA

 2007-8-9〜15


Camera 2
[PEI2_00800.JPG]
PEI2_00800.JPG
[PEI2_00810.JPG]
四方向が一時停止
[PEI2_00820.JPG]
ロブスターとムール貝
[PEI2_00830.JPG]
帆立貝
[PEI2_00840.JPG]
クラムチャウダー
[PEI2_00850.JPG]
?へ行くと案内所
[PEI2_00860.JPG]
葬議場
[PEI2_00870.JPG]
家の前でお茶します
[PEI2_00880.JPG]
保育園?
[PEI2_00890.JPG]
PEI2_00890.JPG
[PEI2_00900.JPG]
PEI2_00900.JPG
[PEI2_00910.JPG]
PEI2_00910.JPG
[PEI2_00920.JPG]
PEI2_00920.JPG
[PEI2_00930.JPG]
PEI2_00930.JPG
[PEI2_00940.JPG]
地ビールに挑戦
[PEI2_00950.JPG]
苦味が強い
[PEI2_00960.JPG]
PEI2_00960.JPG
[PEI2_00970.JPG]
PEI2_00970.JPG
[PEI2_00980.JPG]
フィッシュケーキ
[PEI2_00990.JPG]
サーモン
[PEI2_01000.JPG]
ビーフ
[PEI2_01020.JPG]
デトロイト空港の噴水
[PEI2_01030.JPG]
PEI2_01030.JPG
[PEI2_01040.JPG]
PEI2_01040.JPG


Page 4/5 [トップページ] [前 ページ] [最終ページ] [INDEX]

Sato